lør. 27. mar.

|

General Forsamling 2021

General Forsamling 2021

Man kan ikke længere tilmelde sig
Se andre begivenheder

Time & Location

27. mar. 2021 19.00

General Forsamling 2021

About the Event

Nattens Dronning

Indkaldelse til Online-generalforsamling

Nattens Dronning indkalder til årlig generalforsamling D.27/3-2021 kl. 19.00

Dagsorden

Til generalforsamling 2021 skal vi igennem følgende punkter

  • Dagsorden for mødet:
  • 1. Valg af dirigent og referent.
  • 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  • 3. Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse.
  • 4. Beslutning om uddeling af en del af årets overskud.
  • 5. Fastsættelse af kontingent samt fremlæggelse af budget for det kommende år.
  • 6. Behandling af indkomne forslag.
  • 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. (fratrædelse af Martin Sand og Pia Westin
  • 9. Valg af revisor.
  • 10. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være indgået på foreningens mail nattensdronningdk@outlook.dk senest d.10/3.2021 (jf. §8, stk. 3).

Medlemmer der har indbetalt kontingent efter 25/3.2020 har stemmeret til denne generalforsamling.

For nye medlemmer opnås stemmeret ved indmeldelse senest søndag d.27/3.2021 (jf. § 8, stk. 2).

Følgende beskriver hvordan du melder dig ind.

https://www.nattensdronning.dk/medlemskab

OBS!!

Da generalforsamlingen bliver afholdt online, bedes du tilmelde dig “se nedenstående”

Generalforsamlingen bliver afholdt som en videokonference på “ZOOM” ønsker du at deltage i generalforsamlingen, send da en mail til NattensDronningdk@outlook.dk. du vil på dagen for afholdelsen modtage et link til mødet, på den mail du har sendt til os

Vi glæder os til at se dig.

Share This Event