Nattens Dronning indkalder til ordinær generalforsamling

Søndag d. 29/03-2020 kl. 18.30

Lambda
Brogade 3
5000 Odense C

Dagsorden for mødet:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Beslutning om uddeling af en del af årets overskud.
5. Fastsættelse af kontingent samt fremlæggelse af budget for det kommende år.
7. Behandling af indkomne forslag.
    - Vedtægtsændringer (se bilag)
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af kasserer.
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt.

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være indgået på foreningens mail nattensdronningdk@outlook.dk senest d. 14. marts 2020 (jf. §8, stk. 3).

Medlemmer der har indbetalt kontingent efter d. 5. november 2018 har gyldigt medlemskab (indtil d. 31. marts 2020) og stemmeret på denne generalforsamling. 

 

For nye medlemmer opnås stemmeret ved at kontingentet på kr. 100,- er indgået på foreningens bankkonto regnr. 5393 kto.nr 0247914 (husk din mailadr. i tekstfeltet) – senest søndag d. 22. marts 2020 (jf. § 8, stk. 2).


Vi håber på at se dig.


Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Nattens Dronning.

 

ND 2019 værtinde: Tinus!

Nattens Dronning | Odense | Established 1994 | E-mail: tryk her! 12. oktober på ODEON Odense | Facebook | Instagram | CVR-nr.: 34110700