Generalforsamling Nattens Dronning

Indkaldelse til generalforsamling i foreningen Nattens Dronning.

Afholdelse: Kulturmaskinen Favergården 7, 5000 Odense C torsdag den 17. marts 2016 kl 19.00 – 21.00

 

 

Bestyrelsen indkalder til ND foreningens ordinære generalforsamling. Alle fremmødte af foreningen har stemmeret mod forevisning af kvitering for indbetalt kontingent for året 2015.

 

Dagsorden

1 Valg af dirigent og referent.

2 Bestyrelsens beretning v/ Poul Sylvestersen.

3 Foreningens regnskab til godkendelse v/ Henrik Lunde.

4 Foreningens fordeling af årets overskud.

5 Fastsættelse af kontingent samt fremlæggelse af budget for det kommende år.

6 Præsentation af de 5 bestyrelsesmedlemmer for Nattens Dr.

7 Valg af 1 bestyrelsesmedlem.

8 Valg af en bestyrelses suppleant.

9 Valg af revisor.

10 Behandling af indkomne forslag .

11 Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal formuleres skriftligt og være foreningen i hænde på mail senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag sendes til formanden poulsylvestersen@gmail.com

 

                                                     NATTENS DRONNINGS BESTYRELSE                                  

 

DELTAGER TILMELDING TIL NATTENS DRONNING 2016..
Skal du være en del af Nattens Dronning 2016, der i øvrigt lige har vundet Publikumsprisen ved Axgil Gay Award 2016 , så er det snart tid for tilmelding smile-humørikon
Du kan, fra 1.marts til 1. april 2016 , melde dig til, på følgende mailadresse: sonnyhornhaver@gmail.com.
Showet er lørdag den 1. oktober 2016, på Magasinet i Odense og årets tema er :
EUROVISION.
Årets deltagere offentliggøres søndag den 3. april 2016.
Vi glæder os til at høre fra dig.12733969_10153936988058166_5486124394388977525_n